04.12.2020

Minä haluan asua ja yrittää maaseudulla

Maaseudun vireys pitää säilyttää vahvana, koska paikallisten, niin pienten kuin suurten yritysten toiminta riippuu ihmisten aktivisuudesta ja halusta käyttää paikallisia tuotteita ja palveluita. Majataloni toiminta perustuu maaseudun aitouteen, yhteisön vahvuuteen ja vuosisatoja vanhoihin perinteisiin. Ne ovat asioita, joita ulkomaalaiset haluavat tulla Suomeen kokemaan ja seuraamaan. Ja yhä enemmän kotimaiset vieraat, niin lähiseudun kuin kauempaa Suomesta tulevat asiakkaat hakeutuvat aitouden ja perinteiden pariin.

 

Perinteinen riukuaita perinnebiotoopin ympärillä Majatalon pihassa.

Vireyden säilyttäminen maaseudulla on etenkin poliittinen tahtotila: Norjan valtio tukee isoilla summilla maaseudun elämää (Helsingin sanomat 29.11.), jotta koko Norja pysyisi asuttuna. Tämä artikkeli herätti minussa juuri halun kirjoittaa puolustuspuhe maaseudun ja Suomen syrjäseudun puolesta.

Yksi keino elinvoiman säilyttämiseen on pienten maaseutukuntien yhdistyminen isoksi kunnaksi. Ilman yrityksiä koko seutu ja maa näivettyvät. Ilman yhdessä tekemisen voimaa, me maaseudun ihmiset jäämme todella yksin.

Asuinpaikkani Valtimo on 2190 asukkaan kunta. Väkiluku on pienentynyt kymmenen vuoden aikana reilusti ja siksi on virinnyt keskustelu yhdistymisestä naapurikunta Nurmeksen kanssa.

Yhdessä syöminen antaa paljon iloa!

Jos liitosta ei tapahdu nyt, minun mielestäni yritysten on entistä vaikeampaa toimia Valtimolla. Iso kunta antaa isomman asiakaskunnan ja rohkaisee ihmisiä perustamaan uusiakin yrityksiä. Yritykset ja niiden työt houkuttelevat asumaan Pohjois-Karjalaan, joka on minulle yksi kylä ja maaseutu, kun hieman kauempaa katsoo.

Kuntaliitoksessa ei ole mitään pelättävää, vaikka useat ahdistuvatkin ajatuksesta ja riitelevät keskustelupalstoilla. Kun samassa yhteisössä on enemmän jäseniä liitoksen myötä, on päättäjillä enemmän voimaa puolustaa meidän harvaan asuttua maaseutuamme.

Meidän kaikkien pitäisi palauttaa mieleemme ne syyt, miksi olemme valinneet Valtimon asuinpaikaksemme. Leppoisat ihmiset, sujuva arki, omat harrastukset, maaseudun rauha, luonto ja omat sukujuuret ovat esimerkiksi syitä, minkä takia haluamme asua Valtimolla. Se yhdistää meitä kaikkia täällä asuvia, ja auttaa puhaltamaan yhteen hiileen.

Riitelyn sijaan kannattaa keskittyä yhteisen hyvän rakentamiseen. Isommalla kunnalla on enemmän varaa käyttää muun muassa retkeilyreittien ja latujen kunnossapitoon, hyvien kulttuuripalveluiden ja monien muiden kuntalaisten hyvinvointia tukevien toimien järjestämiseen. Silloin sekä paikalliset ihmiset että (matkailu)yritykset pysyvät hyvässä vireessä.

Hiihtoladut tehdään yhdessä Majatalojen kanssa.